Privacy statement

Privacy statement

Déhora Consultancy Group B.V. respecteert de privacy van bezoekers van deze website. We dragen er zorg voor dat alle (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Statement

Privacyverklaring en disclaimer

Déhora Consultancy Group B.V., gevestigd te Uitbreidingstraat 60 – 62, 2300 Berchem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Déhora Consultancy Group B.V.
Uitbreidingstraat 60 -62
2600 Berchem
03 218 95 39
info@dehora.be

Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van (persoons)gegevens verloopt op een wijze die in overeenstemming is met de geldende wetgeving. Déhora Consultancy Group B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via deze website.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam en sector
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehora.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinde gegevensverwerking

Déhora Consultancy Group B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Déhora Consultancy Group B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Déhora Consultancy Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Déhora Consultancy Group B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging

Alle gegevens die je uitwisselt via onze website worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door middel van een formulier worden veilig bewaard in de database van ons Customer Relationship Management systeem. Alle informatie wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving en overeenkomstig de ISO27001 norm. Déhora Consultancy Group is niet zonder reden ISO27001 certified.

Déhora Consultancy Group B.V. neemt in elk geval de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gebruik van cookies

Déhora Consultancy Group B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Door middel van de tracking cookies die wij plaatsen kunnen wij je surfgedrag binnen deze website analyseren. Met deze cookies houden wij bij welke pagina’s je bezoekt zodat we een profiel van je online gedrag op kunnen stellen. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kan je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Déhora Consultancy Group B.V.
t.a.v.  de security officer
Uitbreidingstraat 60- 62
2600 Berchem

Of mail naar info@dehora.be

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met de privacyofficer van Déhora, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Déhora Consultancy Group B.V.aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Déhora Consultancy Group B.V. worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Déhora Consultancy Group B.V. geen invloed kan uitoefenen. Déhora Consultancy Group B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Déhora Consultancy Group B.V.p tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Déhora Consultancy Group.

Algemene Voorwaarden

Déhora Consultancy Group B.V. is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen België onder BTW nummer BE 0877.603.837.  Op de dienstverlening van Déhora Consultancy Group B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.