wfm planpoint productie sector

Dé workforce management software voor productie

Planpoint is een gebruiksvriendelijke WFM oplossing voor productie en logistiek. Optimaliseer personeelsroosters en productielijnen, verminder operationele uitdagingen en zorg voor de meest optimale bezetting.

Alles-in-één WFM platform voor productie

Planpoint biedt een flexibele, gebruiksvriendelijke oplossing voor personeelsplanning en urenmanagement in productiebedrijven.

Planpoint voorbeeld van personeelsplanning in planbord
Feature

Roosterbeheer en -creatie

Planpoint is geschikt voor het beheer en de opmaak van basisroosters én cyclische ploegenroosters. Stel werkroosters samen op basis van werknemersbeschikbaarheid, vaardigheden, productiebehoeften en andere criteria. Voer snel wijzigingen door en los direct conflicten op. Het systeem voert automatisch controles uit volgens vooraf gedefinieerde regels, zoals maximale werktijden of minimale rusttijden tussen diensten.

Planpoint mobiele functionaliteiten
Feature

Betrek je medewerkers

Via zowel smartphones als het webplatform van Planpoint hebben jouw productie-medewerkers inzage in hun werkroosters en persoonlijke tellers, inclusief vakantie-, verlof- en compensatie-uren.

Je hebt bijkomend de mogelijkheid om je medewerkers toe te staan onderling diensten te ruilen, hun eigen roostervoorkeuren in te dienen of zelf verlof aan te vragen. Al dan niet tussenkomst van de planner of leidinggevende.

Feature

Vaardigheidsbeheer

Verschillende diensten of taken vereisen uiteenlopende competenties en ervaringsniveaus. Geavanceerd vaardigheidsbeheer, zoals de competentiematrix in Planpoint, biedt hierbij hulp.

Leg gedetailleerd de vaardigheden en kwalificaties van elke individuele medewerker vast en houd deze voortdurend bij – inclusief de automatische opvolging van geldigheidsperiode attesten en certificaten. Maak gebruik van deze informatie om de meest geschikte medewerker per taak of dienst te plannen, zonder cruciale competenties over het hoofd te zien.

 

Planpoint - gedraaid rooster personeelsplanning en productie
Feature

Productieplanning

Voor productie en logistiek introduceert Planpoint een gedraaid roostermodel. Definieer de diensten en taken en bepaal per shift de complexiteit, benodigde vaardigheden, fysieke inspanning en andere eigenschappen. Plan vervolgens de meest geschikte medewerkers op basis van de specifieke eisen van elke dienst. Planpoint voert automatisch controles uit op competenties, ervaring en beschikbaarheid.

Daarnaast biedt Planpoint de mogelijkheid om op overkoepelend niveau productielijnen of teams te plannen. Optimaliseer de toewijzing van medewerkers en middelen aan verschillende productielijnen, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke vraag en de capaciteit van elke lijn.

Ploegenrooster - roulatieschema
Feature

Automatische roulatie

Creëer automatisch de meest optimale roulatieschema’s op basis van de benodigde bezetting, individuele vaardigheden, wettelijke en contractuele beperkingen, voorkeuren en de beschikbaarheid van je medewerkers. Definieer één of meerdere tijdsvakken, verdeel de ploegen per dagdeel (Vroeg, Laat, Nacht, enzovoort) en stel de maximale afwijking per uur in. Vervolgens wijst Planpoint automatisch de vereiste functies toe voor elke periode.

Het roulatieschema kan worden toegepast voor een door jou gekozen tijdsvak en ploegenindeling. Planpoint berekent de meest effectieve samenstelling van je teams of afdelingen, zodat er altijd voldoende expertise en capaciteiten aanwezig zijn.

Planpoint - tijdregistratie in combinatie met personeelsplanning en roosters
Feature

Tijd- en taakregistratie

Medewerkers kunnen gewerkte uren en taken eenvoudig klokken via smartphone, kiosk of jouw éigen fysieke terminals. Geregistreerde tijden, aanwezigheden en gepresteerde taken worden automatisch én realtime bijgehouden in Planpoint.

Controleer en accordeer afwijkingen of overuren, en krijg meteen zicht op verschillen tussen geplande en geregistreerde werktijden. Als teamlead heb je een realtime overzicht van wie aan het werk is, wie afwezig is en welke verschuivingen openstaan. Verschillende soorten uren, zoals ziekte- en vakantie-uren of prestaties (met berekening van toeslag) kunnen automatisch worden doorgestuurd naar je payroll.

wfm planpoint onboarding

Meer weten over Planpoint voor productie?

Neem contact met ons op! Wij tonen je graag de verschillende mogelijkheden van Planpoint in een gratis, gepersonaliseerde demo.

 

Boek een demo