Planpoint - werktijd en werkdruk meting

Inzicht in werklast en vitaliteit

Registreer tot op taakniveau de tijdsbesteding van je medewerkers en ontdek in hoeverre zij fysieke en mentale belasting ervaren. Vertaal objectieve taak- en tijdinformatie vervolgens naar de meest optimale personeelsbehoefte en bezetting.

Grip op werktijd en werkdruk

Tijd is één van de belangrijkste draaiknoppen in jouw organisatie. Krijg inzicht in de werkelijke tijdsbesteding van medewerkers op dag- en taakniveau en haal het meeste uit jullie tijd. Meet subjectieve werkdruk en werkbelasting met Planpoint.

Planpoint - werktijd en tijdbeleving meting
Werklast en vitaliteit

Personeelsbehoefte en tijd

Hoeveel tijd hebben je mensen precies nodig om specifieke taken af te kunnen ronden? En heb je in totaal voldoende medewerkers en tijd om het geplande werk uit te voeren?

Door middel van een objectieve taak- en tijdmeting met Planpoint, beschik je over de nodige inzichten. Vervolgens kun jij aan de slag om onder andere personeelsbezetting, normtijden, taakorganisatie en werkdruk te verbeteren. 

Planpoint - werktijd en werkdruk meting via smarpthone
Werklast en vitaliteit

Werkbeleving van medewerkers

Naast objectieve taak- en tijdgegevens kun je ook de tijdbeleving en het perspectief van je medewerkers registreren. Beleven zij de werk- en tijdsdruk als hoog of aanvaardbaar? Zijn er specifieke taken die zij mentaal of lichamelijk als zwaar ervaren?

Werknemers signaleren zelf het beste wanneer de werkdruk onhoudbaar is. Zo werk je samen aan een gezonde werkomgeving en personeelsrooster. 

wfm planpoint uitleg voor scherm
Werklast en vitaliteit

Van insight naar acties

Na tijdmetingen in Planpoint heb je veel waardevolle data. Deze kun je analyseren om onder andere je werkorganisatie en personeelsbezetting zichtbaar te verbeteren. De informatie kun je rechtstreeks importeren naar Excel of een business intelligence software. Je kunt deze analyses zelf doen of de hulp van een van onze adviseurs inschakelen. Uit een tijdmeting kun je veel halen, bijvoorbeeld:  

  • Taken en tijdbesteding per taak; 
  • inschatting normtijden; 
  • indicatie van werkdruk;
  • inzicht in personeelsbehoefte; 
  • motivatie, variatie en emotionele belasting; 
  • noodzakelijke en overbodige taken. 
Werklast en werkdruk

Maak werktijd en werkdruk inzichtelijk

Maak taken en werklast inzichtelijk door de ervaringen van medewerkers te meten. Een tijdstudie met Planpoint levert je zeer veel informatie op, waar wij jouw organisatie verder mee kunnen helpen optimaliseren.

Ideaal aantal FTE

Meet hoeveel medewerkers je echt nodig hebt en krijg grip op over- en onderbezetting.

Slimme werkorganisatie

Kijk kritisch naar taken en werkzaamheden en organiseer het werk slimmer en efficiënter.

Toekomstvisie

Verbind tijdbesteding met bedrijfsdoelstellingen voor maximale meerwaarde.

Daadwerkelijke werkdruk

Ontdek tot op taakniveau de oorzaken van hoge of lage werkdruk.

Inschatting normtijden

Stel normtijden vast per taak of opdracht voor onder andere betere werkroosters.

Subjectieve beleving

Verbind objectieve data met individuele beleving en krijg inzicht in risico’s.
Planpoint WFM platform

Ontdek de mogelijkheden

Combineer slimme personeelsroosters met ondersteunende oplossingen zoals een mobiele medewerker omgeving, klantgegevens, tijdsregistratie en meer. 

ipad mobiel planpoint

Heb je een vraag over inzicht in werklast via Planpoint?

Stuur ons een bericht. Wij kijken er naar uit de mogelijkheden van Planpoint te laten zien in een gratis demo.

 

Ontdek meer over Planpoint

Boek een gratis demo