Déhora team ontwikkeling

Van idee tot de ontwikkeling van nieuwe functionaliteien

Moderne (Workforce Management) software is nooit echt àf. Om relevant te blijven werken we elke dag aan nieuwe Planpoint functies en features. Waar baseren we ons op? Welke ideeën (van klanten) nemen we mee in onze roadmap? Lees het hier.

Waar halen wij onze inspiratie?

Ideeën voor nieuwe Planpoint features komen werkelijk overal vandaan. We ontvangen berichten van eindgebruikers en planners, we spreken vaak met klanten en we vertrouwen op eigen expertise. We luisteren ook vaak en graag naar organisaties die nog niet met Planpoint werken: wat zoeken organisaties in een nieuwe software voor personeelsplanning en Workforce Management?

Tot slot houden we de nieuwste trends en ontwikkelingen goed in de gaten. Concreet voorbeeld: de mogelijkheid om tijd- en werktijdbeleving van medewerkers in kaart te brengen.

Klanten, co-creatie en ontwikkeling

We luisteren écht naar onze klanten. In de eerste plaats omdat we een duurzame relatie en samenwerking ontzettend belangrijk vinden. Daarnaast omdat we op basis van gebruikersinput onze Planpoint software nòg beter kunnen maken voor zowel huidige als toekomstige klanten. Wij durven Planpoint in vraag stellen en we vragen onze klanten om dat zeker ook te doen.

In de doorontwikkeling van Planpoint nemen we dus alle ideeën en verbetersuggesties serieus. We horen graag hoe bepaalde functionaliteiten bevallen en hoe we bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid nog kunnen optimaliseren. Samen met onze klanten gaan we voor de best mogelijke planningsoftware en service.

Vaste en spontane contactmomenten

In de eerste plaats houden we regelmatig contact met eindgebruikers en projectleiders bij de klant. Zowel voor, tijdens als na de livegang van je Planpoint software kan je rekenen op je vaste contactpersonen van Déhora. Het is immers prettig om te praten met iemand die jouw organisatie en jouw sector kent. Betrokkenheid, persoonlijke communicatie en goede service vinden we erg belangrijk.

Minimaal één keer per jaar komen we ook officieel bij je langs. Om te horen wat er leeft, hoe de samenwerking verloopt en of werkwijzes in de organisatie nog steeds matchen met de werking van Planpoint. In dit “hoe-is-het” gesprek kijken samen achteruit en vooruit. We brengen bovendien onze R&D manager mee, om je te tonen welke nieuwe ontwikkelingen er op onze roadmap staan.

wfm software planpoint platform

Dé Planpoint user days

Daarnaast organiseren we jaarlijks de Planpoint User Days. De Planpoint User Days zijn een viering van deze ‘customer first’ filosofie. Deze namiddagen, georganiseerd per sector, zijn voor specifiek en uniek voor onze klanten. Tijdens deze informele bijeenkomst brengen we ervaringen en suggesties samen, we wisselen van gedachten rond workforce management en personeelsplanning. Verder tonen we nieuwe features en ontwikkelingen en kan je als klant contact leggen met gebruikers van àndere organisaties. Deze User Days bieden ook de kans om kennis te maken met de teams achter Planpoint.

Van fantastisch input naar nieuwe versie

Hoe gaan we nu van een grote lijst van ideeën en suggesties naar een nieuwe versie van Planpoint? Hoe combineren we wensen van klanten met onze éigen organisatiedoelstellingen en roadmap?

1. Functionele en technische analyse

We houden doorlopend een overzicht bij van alle input die wij zoals hierboven hebben verkregen (via klanten, bijeenkomsten, gesprekken, interne tests..). Gelijkaardige ideeën nemen we samen tot een groter geheel.

Op vaste tijdstippen verwerken we deze ideeën in onze ontwikkeling. Elk idee wordt door een Déhora analist voorzien van een functionele omschrijving en indien nodig een mockup. Een mockup is een soort schets van hoe een nieuw scherm of een nieuwe functie eruit kan zien.

Vervolgens wordt elk onderdeel technisch gevalideerd. Onze R&D manager beoordeelt vanuit technisch oogpunt wat nodig is voor de ontwikkeling van de nieuwe feature en hoe we deze vlot in de software kunnen integreren. Belangrijk is om daarbij rekening te houden met klanten die al met Planpoint werken. Elke feature moet flexibel en zonder verrassingen kunnen worden ingebouwd. We maken tot slot een inschatting van de tijd die we nodig hebben om deze functie te ontwikkelen.

2. Ontwikkeling

Voor de ontwikkeling van Planpoint maken we gebruik van Scrum. Scrum is een framework of methode van softwareontwikkeling waarbij we het hele ontwikkelproces wordt opgedeeld in kortere cycli of sprints. Elke sprint levert nieuwe features en dus een nieuwe versie van Planpoint op.

Door stapsgewijs te werken aan nieuwe tussenproducten slagen we er in om snel én efficiënt nieuwe functies op te leveren, aanpassingen door te voeren en om mogelijke bugs op te lossen. Plus, het stelt ons in staat om nog meer klantgericht te werken. Na elke sprint houden we een kort evaluatie. Feedback en verbetering nemen we mee naar een volgende sprint.

Bij Déhora duurt een print typisch twee tot drie weken. Al kan dit variëren naargelang de zwaarte van een sprint. Voor elke sprint bepalen we welke aanpassing moeten worden uitgevoerd, en hoe deze moeten worden opgeleverd. Tijdens onze daily stand up (of de dagelijkse scrum meeting) houden we de vinger aan de pols.

3. Testen

Na oplevering wordt de software grondig getest. Op basis van deze tests en feedback verzamelen we weer input voor de volgende sprintplanning. De testfase omvat altijd eerst een technische testronde waarbij onze ontwikkelaars elkaars werk op het rooster leggen. Daarna volgt een functionele test door onze consultants. Zij testen de software voor de eindklant.

4. Acceptatie en uitrol

Na de interne testronde wordt de nieuwe release beschikbaar gemaakt voor een beperkt aantal klanten. Vaak enkel voor die klanten die tijdens deze release heel wat inspraak kregen, of voor wie de betreffende aanpassing zeer dringend was.

Deze versie wordt uiteraard eerst in een aparte acceptatie-omgeving geïnstalleerd, dus nog niet in de live omgeving. Hierop verzamelen we feedback over bugs of andere aanpassingen. Zolang er feedback is, verwerken we dit. We gaan net zolang door tot wij en onze klanten tevreden zijn en deze versie geaccepteerd wordt. Dan pas rollen we de nieuwigheden uit naar alle Planpoint klanten.

5. Communicatie en nazorg

Op regelmatige basis organiseren we een klantenmailing of release note met informatie over nieuwe functionaliteiten en belangrijke aanpassingen. Met een uitnodiging om een korte demo te organiseren. Hierin leggen we met veel plezier en tot in detail uit wat de nieuwigheden of aanpassingen zijn, en hoe deze helpen bij een betere personeelsplanning.

Stel een vraag

Meer weten over Planpoint?

Wens je graag meer informatie over de ontwikkeling van Planpoint en nieuwe functionaliteiten? Laat een bericht achter.

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lees meer over Planpoint en workforce management

Boek een demo